Verleende omgevingsvergunningen (week 14 - 8 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Winkeldijk 23 in Vinkeveen Uitbreiden van het bestaande restaurant Z/21/191218 24-03-2022
Gein-Noord 78 in Abcoude Wijzigen achtergevel bijgebouw en realiseren van een paardenbak Z/21/191221 25-03-2022
Dijkgraaf 6 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde van de woning Z/22/195029 28-03-2022
De Hilt 6 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/197559 29-03-2022
Aasdomstraat 11 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/198001 30-03-2022
Rietgors 2 in Mijdrecht Het plaatsen van een opbouw op de garage Z/22/196239 30-03-2022
Patrijzenlaan 18 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/196225 30-03-2022
Bozenhoven 49 in Mijdrecht Het verbouwen van de woning Z/21/194231 31-03-2022
Slotplaats 2 in Abcoude Het oprichten van een woning Z/21/193343 31-03-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.