Verleende omgevingsvergunningen (week 16 - 22 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rijkstraatweg 12 in Baambrugge Verblijfplaats brugwachter tijdens bediening bruggen Baambrugge Z/22/009334 13-04-2022
Bozenhoven 186 in Mijdrecht Verblijfplaats brugwachter tijdens bediening bruggen Wilnis Z/22/009336 13-04-2022
Geinplein nabij 3 in Abcoude Creëren depot ruimte voor een project langs het spoor in opdracht van ProRail Z/22/008241 13-04-2022
Zilverschoon 87 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer voor uithalen en opruimen oude bestrating Z/22/006262 12-04-2022
Ereprijs 19 in Abcoude Plaatsen van een vuilcontainer voor een keuken renovatie voor de periode 29 april t/m 18 mei 2022 Z/22/008578 13-04-2022
De Cleijne Cleij 7 in Abcoude Plaatsen autohoogwerker op 13 april 2022 voor het aankloppen van lood onder zonnepanelen Z/22/008646 13-04-2022
Smaragd 31 in Mijdrecht Plaatsen open vuilcontainer en kraan voor het plaatsen van een dakkapel voor de periode 13 juni t/m 15 juni 2022 Z/22/009368 13-04-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.