Verleende omgevingsvergunningen (week 17 - 29 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Hofland 2a in Mijdrecht Isoleren van buitengevel Z/21/193243 07-04-2022
Herenweg 242 R1 Vinkeveen Nieuwbouw recreatiewoning Z/21/193020 19-04-2022
Herenweg 224 in Wilnis Uitbreiden van een woonhuis middels dakverhoging, uitbouw achtergevel op verdieping en ook herstel van fundering Z/21/189953 20-04-2022
Baambrugse Zuwe 228 in Vinkeveen Het wijzigen en uitbreiden van de woning en het plaatsen van een toegangspoort Z/22/195611 20-04-2022
Kerkstraat 60 in Abcoude Het vervangen van 17 zonnepanelen voor 25 nieuwe zonnepanelen Z/22/198304 21-04-2022
Waterlelie 20 in Wilnis Aanbrengen van onderheide betonvloer Z/22/195867 21-04-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.