Verleende omgevingsvergunningen (week 19 - 13 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kastelein 39 in Wilnis Plaatsen open vuilcontainer in verband met het plaatsen van een uitbouw voor de periode 15 april t/m 10 juni 2022 Z/22/010166 03-05-2022
Stationsstraat 8 in Abcoude Plaatsen steiger tegen de gevel voor de periode 16 mei t/m 15 juli 2022 Z/22/010966 06-05-2022
Nobel 16 in Mijdrecht Plaatsen opslagcontainer voor tijdelijke opslag nieuwe lift deuren voor de periode 26 april t/m 18 mei 2022 Z/22/011166 06-05-2022
Burgemeester Fernhoutlaan 4 te Wilnis Plaatsen hijskraan op 11 mei 2022 Z/22/011266 06-05-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.