Verleende omgevingsvergunningen (week 1 - 7 januari 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
De Borsaliastraat 35 in Mijdrecht Het vervangen van de kozijnen in de voorgevel en het vangen van de gevelbekleding op de voorgevel van het gebouw. Z/21/190099 21-12-2021
Marickenlaan 69 in Wilnis Dakkapel aan voorzijde woning Z/21/191898 21-12-2021
Willem van Abcoudelaan 5 in Abcoude Uitbreiden hoekwoning aan zij- en achtergevel - plaatsen dakkapel aan achterkant Z/21/190063 22-12-2021
Viergang 3 in Mijdrecht Realiseren dakopbouw op garage/berging Z/21/188491 7-12-2021
Botsholsedwarsweg 4E in Waverveen Bouwen van een woning Z/21/187021 22-12-2021
Koningsvaren 8 Abcoude Plaatsen van erfafscheiding Z/21/187707 27-12-2021
Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen Z/21/190977 27-12-2021
Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Wijzigen voorgevel/garage en kapsalon aan huis Z/21/187519 27-12-2021
Baambrugse Zuwe 143 I in Vinkeveen Wijziging op een verleende vergunning voor nieuwe bedrijfswoning Z/21/189061 27-12-2021
Blomswaard 25 in Abcoude Uitbreiding bestaande woning Z/21/186988 27-12-2021
Oostanderweg 11 in Mijdrecht Oprichten van een vrijstaande woning Z/21/190589 29-12-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.