Verleende omgevingsvergunningen (week 20 - 20 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Koningsvaren 59 in Abcoude Aanleggen uitweg Z/22/009975 16-05-2022
Waterlelie 45 in Abcoude Tijdelijk plaatsen open vuilcontainer bouwkeet voor de periode 13 juni t/m 2 augustus 2022 voor een verbouwing woning Z/22/010900 16-05-2022
Waterlelie 58 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer voor de periode 20 mei t/m 6 mei 2022 voor een verbouwing Z/22/011965 12-05-2022
Waterlelie 2 in Abcoude Plaatsen dichte vuilcontainer voor de periode 16 mei t/m 27 juni 2022 voor een verbouwing woning Z/22/011966 12-05-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.