Verleende omgevingsvergunningen (week 22 - 3 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Valk 23 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op voordakvlak van de woning Z/22/199522 23-05-2022
Meerkoetlaan 26 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/200086 24-05-2022
Steven van Rumelaerstraat 53 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/199268 24-05-2022
Geerkade 31 in Wilnis Uitbreiding van een mestkelder Z/22/195829 25-05-2022
Kerkplein 19 en 19a in Abcoude Het vergroten van de dakopbouw en het plaatsen van een kozijn in de achtergevel Z/22/195829 25-05-2022
Amsterdamsestraatweg 42 in Abcoude Ontheffing plaatsen zelfrijdende hoogwerker voor de periode 23 mei 2022 t/m 1 juli 2022 i.v.m. onderhoudsschilderwerk nabij de Amsterdamsestraatweg 42 te Abcoude. Z/2022-012515 24-05-2022
Nicolaas van der Steenstraat 32 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 30 mei 2022 t/m 24 juni 2022 i.v.m. plaatsen nieuwe dakopbouw nabij de Nicolaas van der Steenstraat 32 te Mijdrecht. Z/2022-012620 25-05-2022
Amstelkade 27 in Amstelhoek Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 18 mei 2022 t/m 31 augustus 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Amstelkade 27 te Amstelhoek. Z/2022-012813 25-05-2022
Torenlaan 20 in Abcoude Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 25 mei 2022 t/m 21 juni 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Torenlaan 20 te Abcoude. Z/2022-013247 25-05-2022
Pijlstaartlaan 22 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 27 mei 2022 t/m 24 juni 2022 i.v.m. verwijderen tegels nabij de Pijlstaartlaan 22 te Vinkeveen. Z/2022-013266 25-05-2022
Griffioen 25 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 24 mei 2022 t/m 12 juni 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Griffioen 25 te Mijdrecht. Z/2022-013269 25-05-2022
Baambrugse Zuwe 27 in Vinkeveen Omgevingsvergunning voor het verleggen van een uitweg. Z/ 2022-011627 25-05-2022
Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Omgevingsvergunning voor het verbreden van een uitweg. Z/ 2022-010668 25-05-2022
Herenweg 282 in Vinkeveen Omgevingsvergunning voor het verbreden van een uitweg. Z/ 2022-010440 25-05-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.