Verleende omgevingsvergunningen (week 23 - 10 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kerkplein 19 en 19A Abcoude het vergroten van de dakopbouw en het plaatsen van een kozijn in de achtergevel Z/22/199099 24-05-2022
Voordijk 5 in Abcoude Het aanpassen van bestaande kozijnindeling van de uitbouw met een nieuw kozijn Z/22/199757 30-05-2022
Kerkplein 5 in Abcoude het vervangen van dakpannen en het aanbrengen van een CV-kast aan de achtergevel Z/22/200127 31-05-2022
Agaat 9 in Mijdrecht het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/199519 31-05-2022
Prinses Margrietstraat 27 in Baambrugge het vervangen van een keukenraam en de beglazing van de berging Z/22/197244 31-05-2022
Landzicht 21 in Abcoude het plaatsen van een erker met luifel aan de voorzijde van de woning Z/22/200193 31-05-2022
Heinkuitenstraat 21 in Abcoude het plaatsen van zonnepanelen Z/22/198287 31-05-2022
Achterbos 28R 9 in Vinkeveen Bouw van een berging Z/22/199387 31-05-2022
Hertogenstraat 2 in Mijdrecht het isoleren van daken, het vervangen van dakgoten en hemelwaterafvoeren Z/22/199901 31-05-2022
Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen het vernieuwen van de brug Z/22/200087 31-05-2022
Baambrugse Zuwe 27 in Vinkeveen het vernieuwen van de brug Z/22/198807 31-05-2022
Groot Mijdrechtstraat 81 in Mijdrecht het plaatsen van reclame langs de Provinciale weg N201 (tijdelijk) Z/22/196522 31-05-2022
Gein-Zuid 10 in Abcoude het realiseren van een mestopslag (tijdelijke vergunning) Z/22/196991 01-06-2022
Herenweg 107 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen kraan en onttrekken parkeervakken voor de periode 7 juni 2022 t/m 1 december 2022 i.v.m. verbouwing brandweerkazerne. Z/2022-012661 01-06-2022
Koningsvaren 59 in Abcoude Ontheffing plaatsen dichte vuilcontainer voor de periode 1 juni 2022 t/m 30 juni 2022 i.v.m. de laatste fase van een verbouwing. Z/2022-013962 01-06-2022
Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen open vuilcontainer voor de periode 13 juni 2022 t/m 4 juli 2022 i.v.m. afvoeren grof vuil. Z/2022-012703 01-06-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.