Verleende omgevingsvergunningen (week 24 - 17 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dominee bleekerhof 49 in Abcoude Het plaatsen van een opbouw op de bestaande uitbouw Z/22/196909 07-06-2022
Gein-Noord 53 in Abcoude Het herbouwen van de bedrijfswoning Z/22/200877 07-06-2022
Albertijn 10 in Mijdrecht De gemeente heeft op 3 juni 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-013273 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg. De omgevingsvergunning is toegekend. Z/22/013273 07-06-2022
Baambrugse Zuwe 141 in Vinkeveen Het verbreden van de brug/inrit Z/22/199829 08-06-2022
Drossaartstraat 49 in Mijdrecht Dakopbouw plaatsen Z/22/195847 08-06-2022
Nobel 10 in Mijdrecht Ontheffing tijdelijk plaatsen van mobiele hijskraan van 27 juni 2022 t/m 28 juni 2022 t.b.v. het plaatsen van een antenne. Z/22/013104 09-06-2022
Stationsstraat 16 in Abcoude Vergunning voor het aanleggen van een uitweg. Z/22/013707 10-06-2022
Baambrugse Zuwe 141 in Vinkeveen Vergunning voor het verbreden van een uitweg. Z/22/013772 10-06-2022
Diverse locaties in De Ronde Venen Ontheffing plaatsen van borden en wimpels 1672 voor de periode 8 juni 2022 t/m 31 december 2022 i.v.m. expositie "1672 RampZalig" Z/22/014641 13-06-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.