Verleende omgevingsvergunningen (week 25 - 24 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 74 in Wilnis De oprichting van een nieuw entreegebouw en de renovatie van een bijgebouw Z/21/191804 10-06-2022
Gein-Zuid 26 in Abcoude Het herbouwen en vergroten van de rundveestal Z/22/200241 14-06-2022
Irenestraat 3 E in Wilnis Ontheffing plaatsen stenen voor de periode 27 juni 2022 t/m 2 juli 2022 t.b.v. het neerzetten van de stenen die nodig zijn voor het erf nabij de Irenestraat 3 E te Wilnis. De vergunning is toegekend. Z/22/012412 14-06-2022
Doude van Troostwijkstraat 41 in Abcoude Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 13 juni 2022 t/m 24 juni 2022 i.v.m. vervanging keuken nabij de Doude van Troostwijkstraat 41 te Abcoude. Z/22/014915 14-06-2022
Veenmolen 4 in Wilnis Het ophogen van beschoeiing en het plaatsen van een vlaggenmast Z/22/200733 15-06-2022
Dodaarslaan 68 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen autolaadkraan voor hijsen dakkapel op 21 en 22 juni 2022 nabij Dodaarslaan 68 te Vinkeveen. De vergunning is toegekend. Z/22/013400 15-06-2022
Molenwetering 10 in Abcoude Realiseren van een bijgebouw en zwembad Z/21/191895 16-06-2022
Wipmolen 68 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 4 juli 2022 t/m 30 september 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Wipmolen 68 te Mijdrecht. Z/22/014049 17-06-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.