Verleende omgevingsvergunningen (week 29 - 22 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Burgemeester van Trichtlaan 62 in Wilnis De gemeente heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-017750 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 23 juli 2022 t/m 25 juli 2022 i.v.m. een verbouwing woning. De vergunning is toegekend. Z/2022-017750 18 juli 2022
Braspenning 7 in Mijdrecht De gemeente heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-018165 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 2 augustus 2022 t/m 27 september 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Braspenning 7 te Mijdrecht. De vergunning is toegekend. Z/2022-018165 18 juli 2022
Molenland 11 in Wilnis De gemeente heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-016774 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op locatie Molenland 11. De omgevingsvergunning is toegekend Z/2022-016774 18 juli 2022
Baambrugse Zuwe 163 A in Vinkeveen De gemeente heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-017100 voor een omgevingsvergunning voor het van een uitweg op locatie Baambrugse Zuwe 163 A. De omgevingsvergunning is toegekend. Z/2022-017100 18 juli 2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.