Verleende omgevingsvergunningen (week 31 - 5 augustus 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Tuinderslaantje 1 op de kiss + Ride strook in Vinkeveen De gemeente heeft op 26 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-016868 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen opslagcontainer voor de periode 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023 opslag container nabij de Tuinderslaantje 1 te Vinkeveen. De vergunning is toegekend. Z/2022-016868 26-07-2022
Spoorlaan 1 in Abcoude (Enkele parkeervakken van het P&R terreinstation) De gemeente heeft op 27 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-018210 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen (spoor) gereedschappen voor de periode 19 september 2022 t/m 22 september 2022 voor het werken aan het spoor nabij de Spoorlaan 1 te Abcoude. De vergunning is toegekend. Z/2022-018210 26-07-2022
Irenestraat 3e in Wilnis De gemeente heeft op 27 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-018572 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen. Het neerzetten van de stenen die nodig zijn voor het erf voor de periode 26 augustus 2022 t/m 2 september 2022 i.v.m. opslag stenen nabij de Irenestraat 3 e te Wilnis. De vergunning is toegekend. Z/2022-018572 26-07-2022
Johan van Renessestraat 25 in Mijdrecht (op het grasveld) De gemeente heeft op 26 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-013814 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open vuilcontainer dicht opslagcontainer Bouwkeet Mobiel toilet hekwerken rondom bouwplaats. Pannenlift en auto kraanwagen inzet (mobiel/tijdelijk) per dagdeel nooit permanent hekwerken rondom bouwplaats. Pannenlift en auto kraanwagen inzet (mobiel/tijdelijk) per dagdeel nooit permanent voor de periode 10 oktober 2022 t/m 24 februari 2023 i.v.m. een bouwplaats inrichting nabij de Johan van Renessestraat 25 te Mijdrecht. De vergunning is toegekend. Z/2022-013814 26-07-2022
Holendrecht 55 in Abcoude De gemeente heeft op 27 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-019189 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 22 augustus 2022 t/m 22 december 2022 i.v.m. slopen van een gebouw nabij de Holendrecht 55 te Abcoude. De vergunning is toegekend. Z/2022-019189 27-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.