Verleende omgevingsvergunningen (week 35 - 2 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Wethouder van Damlaan 1 in Wilnis De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-020142 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op locatie Wethouder van Damlaan 1 te Wilnis. Z/2022-020142 22-08-2022
Ereprijs 30 in Abcoude Ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht mobiel toilet voor de periode 22 augustus 2022 t/m 18 oktober 2022 Z/2022-021173 25-08-2022
Dorpsstraat 1 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen bouwhekken voor de periode 1 augustus 2022 t/m 1 juni 2023 Z/2022-021335 25-08-2022
Dukaat 1 Mijdrecht De gemeente heeft op 25 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022- 018999 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op locatie Dukaat 1. De omgevingsvergunning is toegekend. Z/2022-018999 25-08-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.