Verleende omgevingsvergunningen (week 36 - 9 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 29-08-2022
Adelricusstraat 14 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/204631 30-08-2022
Geerkade 24 in Wilnis Het vergroten van de schuur en het deels inrichten als Bed & Breakfast Z/22/198670 30-08-2022
Industrieweg 54 in Mijdrecht Het opnieuw indelen (met brandcompartimenteringen) en het wijzigen van de gevel Z/22/204552 31-08-2022
Bozenhoven 4 in Mijdrecht Het aanbrengen van zonnepanelen Z/22/204815 31-08-2022
Dorpsstraat 24 in Baambrugge Aanbrengen zonnepanelen op bijgebouw Z/22/213555 01-09-2022
Lange Meer 18 in Vinkeveen Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel Z/22/213415 01-09-2022
Kerkstraat 104 in Abcoude Het uitbreiden van het dak en het verplaatsen van de bestaande dakkapel Z/22/210778 01-09-2022
Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het vervangen van de dakkapel op het voordakvlak Z/22/204724 01-09-2022
Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/212204 01-09-2022
Rozenobel 17 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw Z/22/211674 01-09-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.