Verleende omgevingsvergunningen (week 44 - 4 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Raadhuisstraat 21 Wilnis Uitbreiding en verduurzamen van de woning Z/22/200610 21-10-2022
Achter de Kerken 15 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/213799 21-10-2022
Winkeldijk 19 A R127 in Vinkeveen Verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoningen Z/22/208829 24-10-2022
Vossenstraat 46 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde Z/22/213911 24-10-2022
Baambrugse Zuwe 141G in Vinkeveen Bouw van tuinmuren onder bouwwerken Z/22/204714 25-10-2022
Wilgenlaan 15 in Vinkeveen Het legaliseren van een steiger Z/22/215824 27-10-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.