Verleende omgevingsvergunningen (week 46 - 18 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Torenlaan 3 in Abcoude De gemeente heeft op 8 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-027083 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen kraan voor de periode 8 december 2022 t/m 9 december 2022 i.v.m. tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel op de woning. De vergunning is toegekend. Z/2022-027083 07-11-2022
Kievitslaan 48 in Vinkeveen De gemeente heeft op 8 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022- 027771 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 31 oktober 2022 t/m 28 november 2022 i.v.m. verbouwing. De vergunning is toegekend. Z/2022-027771 07-11-2022
Achter de Kerken 15 in Abcoude De gemeente heeft op 10 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-027864 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 1 november 2022 t/m 3 maart 2023 i.v.m. renovatie woning. De vergunning is toegekend. 2022-027864 09-11-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.