Verleende omgevingsvergunningen (week 46 - 18 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Aan het spoor 1 in Mijdrecht Het herinrichten en het aan- en verbouwen (horeca/logies) van het pand Z/22/203483 04-11-2022
Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis Het bouwen van een nieuwe schuur (kraamhotel paarden) Z/22/204118 04-11-2022
Ringdijk 31 in Vinkeveen Het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning Z/22/205243 08-11-2022
Arkenpark De Plashoeve 30 in Vinkeveen Het realiseren van een bijgebouw Z/22/213948 08-11-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.