Verleende omgevingsvergunningen (week 47 - 25 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Bozenhoven 125 en 125A Mijdrecht Bouwen van een dubbel woonhuis Z/22/203374 01-11-2022
Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht Realiseren van een dakopbouw Z/22/214493 09-11-2022
Demmerik 122 in Vinkeveen De nieuwbouw van een woonhuis Z/22/214166 11-11-2022
Vermogenweg 1 in Mijdrecht Het bouwen van werkplaats annex leslokaal Z/22/198851 14-11-2022
Meerkoetlaan 54 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/216216 14-11-2022
Opaal 15 in Mijdrecht Dakopbouw Z/22/215500 15-11-2022
Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing en uitbreiding van de woning Z/22/204414 16-11-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.