Verleende omgevingsvergunningen (week 51 – 23 december 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Wethouder van Damlaan 66 in Wilnis Het bouwen van een erker aan voorzijde van de woning Z/22/216713 08-12-2022
Garsten 6 in Abcoude Het realiseren van een dakopbouw Z/22/214395 09-12-2022
Waterlelie 15 in Abcoude Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/218798 12-12-2022
Schakel 16 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z/22/216869 12-12-2022
Dr. J. van der Haarlaan 1 in Mijdrecht Het realiseren van een geluidsscherm en het kappen van één boom Z/22/217447 14-12-2022
Raadhuislaan 8-16 in Mijdrecht Het renoveren van 37 woningen door het isoleren van het dak Z/22/214741 14-12-2022
Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Het vervangen/plaatsen van beschoeiing/damwanden, verbreden brug, bouwen toegangspoort en de bouw van een steiger Z/22/201084 15-12-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.