Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 14 – 8 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Waterlelie 20 in Wilnis Aanbrengen van een onderheide betonvloer Z/22/195867 29-03-2022