Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 17 – 29 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Geerkade 31 in Wilnis uitbreiding van een mestkelder Z/22/195829 19-04-2022