Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 18 – 6 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen Plaatsen van botenhuis en steiger Z/22/196266 25-04-2022
Gein-Zuid 10 in Abcoude Het realiseren van een mestopslag (tijdelijke vergunning) Z/22/196991 28-04-2022
Gagelweg 5 in Wilnis Het vervangen en vergroten van een berging/jongveestal Z/22/194321 28-04-2022