Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 20 – 20 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Groot Mijdrechtstraat 81 in Mijdrecht Het plaatsen van reclame langs de Provinciale weg N201 Z/22/196522 09-05-2022