Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 24 – 17 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Molenweg 16 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen Z/22/195633 07-06-2022
Garsten 4 in Abcoude Aanvraag dakopbouw Z/22/195214 07-06-2022
Burgemeester Padmosweg 24 en 26 in Wilnis Vergroten kelder Z/22/199700 07-06-2022