Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 25 – 24 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Leo Dongelmansstraat 12 in Abcoude Het vervangen van de gevelbekleding, dakpannen en dakkapellen Z/22/198300 07-06-2022