Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 26 – 1 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Polder Bovenlanden Mijdrecht Natuurrealisatie Bovenlanden Z/22/200333 21-06-2022