Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 27 – 8 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vermogenweg 223 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/198519 27-06-2022