Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 28 – 15 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 04-07-2022