Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 29 – 22 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 163A Vinkeveen Aanvraag nieuwe brug, beschoeiing en watergang Z/22/202146 14-07-2022