Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 2 – 14 januari 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 74 in Wilnis Het oprichting van een nieuw entreegebouw Z/21/191804 31-12-2021