Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 30 – 29 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Waverdijk 12 in Waverveen Het bouwen van een aanbouw en dakkapellen op de voor- en achtergevel Z/22/197327 13-07-2022