Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 35 – 2 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis Het bouwen van een nieuwe schuur (kraamhotel voor paarden) Z/22/204118 19-08-2022
Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing van de woning Z/22/204414 24-08-2022
Donkereind 28 A in Vinkeveen Voor het tijdelijk wonen in de schuur Z/22/202827 25-08-2022