Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 36 – 9 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Ruwelspad 1 in Abcoude Tijdelijke huisvesting (kleedruimte en sportkantine) Z/22/204560 30-08-2022
Dominee Bleekerhof 25 in Abcoude Verbouwen van de woning Z/22/204585 30-08-2022
Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Wijzigen bestemming schuur in vergader- werkshopruimte Z/22/204623 30-08-2022
Burgemeester Padmosweg 206 in Wilnis Het verbouwen en vergroten van het bestaande hoofdgebouw Z/22/204197 31-08-2022