Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 37 – 16 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Laan van Binnenrust 20 in Abcoude Het vervangen van de bestaande uitbouw en overkapping Z/22/203298 05-09-2022