Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 38 – 23 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 141G Het plaatsen tuinmuren Z/22/204714 09-09-2022