Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 43 - 28 oktober 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Renovatie en uitbreiding school Z/22/213600 17-10-2022
Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht Plaatsen dakopbouw Z/22/214493 20-10-2022
Amstelkade 72 in Wilnis Vervangen schuiframen begane grond molenstomp Z/22/204723 20-10-2022