Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 44 - 4 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Demmerik 122 in Vinkeveen Nieuwbouw woonhuis Z/22/214166 21-10-2022
Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervangen bestaande woonark door een andere woonark Z/22/203723 21-10-2022
Achterbos 80 in Vinkeveen Nieuwbouw van 2 woningen in B&B Z/22/204462 21-10-2022