Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 45 - 11 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Oosterlandweg 40 in Mijdrecht Nieuwbouw van een bedrijfsruimte Z/22/203710 25-10-2022
Demmerik 128C in Vinkeveen Bouw van een vrijstaande woning Z/22/215026 25-10-2022