Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 46 - 18 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Aan het Spoor 5a Mijdrecht Bouw van een levensloopbestendige woning Z/22/215427 7-11-2022
Hoogstraat 13 in Abcoude Wisselen van hotelkamers naar hostelkamers Z/22/215539 08-11-2022