Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 47 - 25 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Amstelkade 66 in Amstelhoek Plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/214678 11-11-2022