Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022))

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Baambrugse Zuwe 39 in Vinkeveen Een dakopbouw op de woning Z/22/217297 20-12-2022
Spoorlaan in Vinkeveen Bouw van een dam Z/22/216602 20-12-2022