Weigering omgevingsvergunningen (week 27 - 8 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Weigering omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 34. 34A en 34B Voor het wijzigen van de brandcompartimentering (toevoegen van een woning) Z/22/194806 24-06-2022