Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 02 – 13 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Herenweg 115 in Vinkeveen aanleggen van een uitweg Z/2023-000256 04-01-2023
Wipmolen 34 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsen van een container, dixi en een schaftkeet i.v.m. een verbouwing Z/2023-000374 05-01-2023
Nabij Doude van Troostwijkstraat 52 in Abcoude. Tijdelijk rijplaten leggen over het gras i.v.m. aanbrengen damwand Z/ 2023-000557 07-01-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.