Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 03 – 20 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Blomswaard 9 in Abcoude Aanvraag renovatie en uitbreiding woning Z/23/223459 04-01-2023
Herenweg 97 in Vinkeveen Nieuwbouw appartementencomplex Z/23/223524 06-01-2023
Oudeland 39 in Vinkeveen Verbouwing Z/23/223529 07-01-2023
Groot Mijdrechtstraat 81 in Mijdrecht Vervangen demiwater unit door Reverse Osmose unit Z/23/223545 09-01-2023
Voetangelweg 5 in Abcoude Verbouw en renovatie boerderij, Voetangelweg 5-6 Z/23/223556 09-01-2023
Henk Oostveenstraat 8 in Abcoude Verwijdering interne dragende wand voor aanbrengen nieuwe constructie Z/23/223612 10-01-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.