Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 08 - 24 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Waterlelie 15 te Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel op woning op 09-03-2023 Z/2023-004602 14-02-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.