Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 08 - 24-februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Waverveense pad 15 D 39 in Vinkeveen Bouwen van een chalet Z/23/225740 09-2-2023
Tienboerenweg 16 in Mijdrecht Aanleggen van een dam en uitrit Z/23/225737 09-2-2023
Pastoor Kannelaan 47 in Wilnis Afwijken regels Ruimtelijke Ordening (i.v.m. afwijkend gebruik) Z/23/225939 15-2-2023
Aasdomstraat 17 in Abcoude Aanbrengen dakkapel aan de voorzijde Z/23/225982 15-2-2023