Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 10 – 10 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Burgemeester Padmosweg 169 in Wilnis Vernieuwen garage/schuur Z/23/226341 23-02-2023
Wilgenlaan 35D in Vinkeveen Nieuwbouw bedrijfsruimte Z/23/226339 23-02-2023
Dr. Mees ten Oeverlaan 14 in Wilnis Uitbreiden, verduurzamen en verbouwen woning Z/23/226330 23-02-2023
Stationsstraat 34 in Abcoude Vervangen kozijnen Z/23/226334 23-02-2023
Ringdijk 2e bedijking 19 in Mijdrecht Uitbreiding woonhuis Z/23/226409 24-02-2023
Wipmolen 1 in Mijdrecht Verduurzamen 36 woningen Molenland Z/23/226416 24-02-2023
Aalscholver 3 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel Z/23/226433 24-02-2023
Dotterbloem 18 in Wilnis Verbouwing woonark Z/23/226437 26-02-2023
Proostdijerdwarsweg 3 in Waverveen Bouw binnenbak Z/23/226458 27-02-2023