Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 10 - 10 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Rijksstraatweg 127, Baambrugge Tijdelijke plaatsen vuilcontainer open tussen gemeentehuis en De Passage Z/2023-006477 04-03-2023
Mijdrechtse Zuwe 6, Mijdrecht Aanleggen uitweg Z/2023-006488 05-03-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.