Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 17 – 28 april 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 163B in Vinkeveen Renovatie woning (verduurzamen en plaatsen dakopbouw) OLO 7720875 08-04-2023