Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 17 – 28 april 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Veenman 4 in Wilnis Plaatsing vuilcontainer open Z/2023-010563 17-04-2023
Veenman 4 in Wilnis Plaatsing tijdelijke vuilcontainer open Z/2023-010563 17-04-2023
Pijlstaartlaan 22 in Vinkeveen Plaatsing tijdelijke vuilcontainer open Z/2023-010940 19-04-2023
Mijdrechtse Dwarsweg 2 in Wilnis Tijdelijke opslag afzetmateriaal en eventuele haspels op 4 parkeervakken Z/2023-011123 21-04-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.